Giới thiệu các ngành nghề

   TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1.NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thời gian đào tạo: 4 nămNganhnghe1

Mục tiêu

– Làm được các công việc chuẩn bị sản xuất như:

– Thiết kế mẫu mỏng, thiết kế chuyển cỡ, thiết kế mẫu hướng dẫn sản xuất, mẫu dưỡng, giác sơ đồ, xây dựng định mức nguyên phụ liệu, thiết kế dây chuyền, thiết kế mặt bằng công nghệ hợp lý theo điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của doanh nghiệp, kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất may công nghiệp;

– Tổ chức, triển khai, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; tham gia triển khai sản xuất tinh gọn (Lean) có

hiệu quả trong các phân xưởng sản xuất, các cơ sở kinh doanh và các cơ sở đào tạo;

– Sử dụng thành thạo  máy may 1 kim, 2 kim, vắt sổ;máy thùa khuyết đầu bằng, đính cúc, đính bọ trong dây chuyền may công nghiệp;

– May được các loại sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo định mức thời gian; xây dựng được báo cáo đánh giá tác động của quy trình may đến sản xuất hàng loạt;

– Xử lý được một số tình huống phức tạp thường xảy ra trong quá trình chuẩn bị sản xuất, triển khai,điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩmtrong sản xuất may công nghiệp;

– Bồi dưỡng nghề cho công nhân;

– Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Vị trí làm việc:

– Chuyên viên làm mẫu rập, giác sơ đồ, soạn thảo tài liệu kỹ thuật, làm định mức nguyên phụ liệu, làm bảng màu nguyên phụ liệu, lập bảng thiết kế dây chuyền, may mẫu, rải chuyền, cân bằng chuyền, thiết kế mặt bằng nhà máy may công  nghiệp, cải tiến thao tác, cải tiến công nghệ, thiết kế và chế tạo dưỡng;

-Làm trực tiếp tại công đoạn may và hoàn thiện và hoàn thiện trong sản phẩm may công nghiệp;

-Chuyên kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu, cắt, may, hoàn thiện sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp;

-Chuyền trưởng, trưởng ca tại các doanh nghiệp may trong nước và các hãng may nước ngoài.

*Có thể đảm nhiệm các công việc:

-Quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;

-Chuyên viên Lean, đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng quản lý chất lượng  tại các doanh nghiệp may;

————————————————————————————————————————-

2.NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆPqlcn3

Thời gian đào tạo: 4 năm

+ Mục tiêu:

– Tổ chức và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng  trong doanh nghiệp công nghiệp;

– Xây dựng kế hoạch sản xuất, cân đối vật tư, tổ chức quá trình sản xuất tại doanh nghiệp;

– Phân tích được quy trình quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp làm cơ sở tư vấn, ra các quyết định cải tiến, điều chỉnh nhằm tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp;

– Tư vấn để ra các quyết định đầu tư; quyết định huy động vốn; quyết định phân phối lợi nhuận; quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp;

– Vận dụng tư duy phản biện, khả năng suy luận, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả các biện pháp định lượng cho sự phát triển sự nghiệp của người học;

– Về tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và mô đun sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Vị trí việc làm:

-Cán bộ quản lý công nghệ, thiết bị;

-Cán bộ quản lý đơn hàng (Merchandiser);

-Cán bộ quản lý kế hoạch sản xuất:

-Cán bộ quản lý xuất nhập khẩu;

-Cán bộ quản lý nhân sự;

-Cán bộ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng trong nhà máy công nghiệp;

-Tự tổ chức kinh doanh và điều hành doanh nghiệp độc lập.

—————————————————————————————————————————

3.NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI, DỆTimages

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu :

– Vận hành, bảo trì và quản lý trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất sợi, dệt;

-Lựa chọn nguyên liệu, bán thành phẩm, thiết kế được các đơn công nghệ gia công các loại sản phẩm trên từng thiết bị của dây chuyền sản xuất sợi, dệt;

-Xây dựng được tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, chỉ tiêu chất lượng, định mức sản xuất ( thiết bị, lao động ) cho các dây chuyền; Hướng dẫn kỹ thuật các công đoạn trong quá trình sản xuất sợi, dệt thoi, dệt kim;

-Thực hiện được các thí nghiệm trước, trong quá trình sản xuất để xác định và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; Kiểm soát được các thông số kỹ thuật, chất lượng của quá trình công nghệ và thiết bị kéo sợi, dệt vải;

-Nghiên cứu công nghệ mới, triển khai các sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến công nghệ, chất lượng sản phẩm;

-Quản lý kỹ thuật thí nghiệm, quản lý chất lượng trong nhà máy sợi, dệt;

-Tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất trong dây chuyền kéo sợi, dệt thoi, dệt kim;

-Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Sử dụng được các ứng dụng văn phòng để soạn thảo các văn bản, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các công việc chuyên môn.

-Tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đọc và dịch được các văn bản kỹ thuật, viết báo cáo và trao đổi các vấn đề kỹ thuật, chất lượng, bằng tiếng anh.

*Vị trí làm việc:

-Cán bộ kỹ thuật làm các công việc như: xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm tại các công ty thương mại kinh doanh các mặt hàng sợi, dệt;

-Phụ trách được hệ thống điều không thông gió;

-Phụ trách phòng thí nghiệm chuyên ngành sợi, dệt;

-Tổ trưởng sản xuất; trưởng ca sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật; Trưởng phòng chất lượng tại các doanh nghiệp sợi, dệt;

-Làm việc tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất sợi, dệt vải;

-Giảng dạy tại các các cơ sở đào tạo nghề sợi, dệt; Nghiên cứu viêntại các viện nghiên cứu chuyên ngành.

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học

làm được.

-Chuẩn bị kỹ thuật cho triển khai sản xuất tại doanh nghiệp may

công nghiệp;

-Thiết kế và thực hành cắt may được các kiểu trang phục.

-Quản lý điều hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm tại

các doanh

nghiệp may; tự thành lập doanh nghiệp.

+ Vị trí việc làm:

-Giám đốc nhà máy thành viên, Cán bộ phòng kỹ thuật, tổ trưởng

sản xuất, trưởng ca sản xuất, chủ doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc.

-Thu nhập hiện tại của sinh viên sau khi làm việc 3 tháng là từ 6 triệu

trở lên, sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc TOEFL 450

trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

a1
2.NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tạo mốt thời trang, dự đoán xu hướng phát triển thời trang trong tương lai;

-Thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm thời trang;

-Sáng tác mẫu thời trang bằng các phần mềm thiết kế thời trang chuyên nghiệp;

-Làm được mẫu rập cho các sản phẩm thời trang;

-Cắt may thành thạo các loại trang phục thời trang;

-Tự thành lập doanh nghiệp kinh doanh hàng thời trang;

+Vị trí việc làm:

-Kỹ thuật viên thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu, chủ doanh nghiệp

kinh doanh hàng thời trang.

-Thu nhập hiện tại của sinh viên sau khi làm việc 3 tháng là từ

6 triệu trở lên, sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh

hoặc TOEFL 450 trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

a2
3.NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Thiết kế chế tạo cơ khí và chuyển giao công nghệ;

-Tổ chức quản lý dây chuyền sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí;

-Vận hành bảo trì các thiết bị công nghệ;

+Vị trí việc làm: Kỹ thuật viên thiết kế các chi tiết cơ khí, thiết

kế công nghệ gia công cơ khí, quản lý thiết bị, sửa chữa bảo

dưỡng thiết bị, vận hành thiết bị cơ khí.

a3
4.NGÀNH MARKETING

+Thời gian đào tạo: 3năm

+Mục tiêu : Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch marketing;

-Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và quản lý sản phẩm trên thị trường;

-Xây dựng và quản lý thương hiệu hàng hóa;

-Định giá, xây dựng và thực hiện các chiến lược giá;

-Tổ chức và quản lý hệ thống tiêu thụ sản phẩm;

-Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo,

khuyến mại, quan hệ công chúng (PR).

+Vị trí việc làm:

-Chuyên viên phát triển thị trường, chuyên viên thiết lập

kênh phân phối, chuyên viên xây dựng và quản trị chiến lược marketing.

-Sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc

TOEFL 450 trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

 a4
5.NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn kế toán doanh nghiệp;

-Sử dụng thành thạo các phẩn mềm kế toán;

-Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị.

+Vị trí làm việc: kế toán tổng hợp, kế toán viên, kiểm toán, thủ quỹ

 a5
6.NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này,

người học làm được:

-Quản trị nguồn nhân lực, sản xuất, tài chính, kế toán,

marketing trong doanh nghiệp;

-Vận dụng được những kiến thức đã học vào tổ chức

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+Vị trí làm việc: 

-Cán bộ quản lý sản xuất, chuyên viên xây dựng chiến lược

kinh doanh, chuyên viên lập kế hoạch bán hàng, phân phối

sản phẩm, chuyên viên quản trị nguồn nhân lực.

-Sinh viên có trình độ bằng 2 ngành Tiếng Anh hoặc

TOEFL 450 trở lên có thu nhập là 10 triệu/tháng.

 a6
7.NGÀNH CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này,

người học làm được:

-Tính toán công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu

chất lượng, định mức sản xuất cho thiết bị và dây chuyền sản xuất;

-Thiết kế sản phẩm, thiết kế dây chuyền, bố trí mặt bằng nhà xưởng;

-Triển khai dây chuyền sản xuất các loại sản phẩm theo

thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sản phẩm;

-Tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng

trong  nhà máy sản xuất sợi, dệt;

-Xác định được một số nguyên nhân, sửa chữa một số hư hỏng

của các thiết bị kéo sợi, dệt vải trong quá trình sản xuất;

+Vị trí làm việc: Kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca,

quản lý chất lượng sản phẩm tại các nhà máy sợi, dệt. Làm việc

tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành, văn phòng thương mại,

doanh nghiệp có liên quan đến ngành sợi, dệt.

 a7

 

8.NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Xây dựng chiến lược đầu tư tài chính cho doanh nghiệp;

-Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp;

-Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư;

-Các tác nghiệp kinh doanh trong doanh nghiệp, định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng như chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư…

+Vị trí làm việc: Giao dịch viên, quản lý quỹ, chuyên viên tài chính, nhà đầu tư tài chính.

 a9
9. NGÀNH TIẾNG ANH

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Nghe, nói, đọc, viết thành thạo;

-Đọc và dịch được các văn bản tiếng anh chuyên ngành thương mại, thanh toán quốc tế, xuất nhập khẩu;

+Vị trí việc làm: Phiên dịch viên, biên dịch, quan hệ quốc tế, nhân viên đối ngoại trong doanh nghiệp.

 a10
10.NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tham gia chế tạo thiết bị điện và chuyển giao công nghệ;

-Tham gia thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền công nghệ;

-Tổ chức, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện – tự động hoá;

+Vị trí việc làm: chuyên viên quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện và máy điện trong doanh nghiệp.

 a11
11.NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo:  Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Sử dụng thành thạo các phầm mềm tin học văn phòng và các phần mềm đồ

hoạ thiết kế như: Word, Excel, Powerpoint, Autocad, Artwork, Accumark…

-Tổ chức thu thập và xử lý thông tin để xây dựng phần mềm cho công tác của

doanh nghiệp bằng ngôn ngữ Foxpro, Access, Visual Basic…

-Quản lý phòng máy tính và mạng máy tính trong cơ quan.

+Vị trí việc làm: Quản trị mạng máy tính trong doanh nghiệp, quản lý

phòng máy tính, sửa chữa máy tính, quản lý dự án công nghệ thông tin, lập trình các phần mềm ứng dụng.

a12

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1.NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

+Thời gian đào tạo: 2 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm tốt công việc ở các vị trí kỹ thuật viên tại các phòng kỹ thuật, quản lý chất lượng,

quản lý phân xưởng may, dây chuyền may công nghiệp và mở cửa hiệu thời trang;

-May thành thạo các sản phẩm sơ mi, quần âu, jacket;

???????????????????????????????
2.NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 2 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Sáng tác thiết kế mẫu thời trang ứng dụng, thời trang trình diễn và thời trang

công nghiệp;

-Sử dụng một số phần mềm sáng tác mẫu;

-May thành thạo các sản phẩm từ 1 đến 3 lớp;

-Thiết kế và cắt may thành thạo các sản phẩm thời trang như : sơ mi, quần âu,

jacket, váy, veston

 a14
3.NGÀNH BẢO TRÌ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

+Thời gian đào tạo: 2 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Tháo lắp, điều chỉnh, sửa chữa thành thạo các thiết bị may thông thường và điện tử;

-Sửa chữa và gia công các chi tiết máy may,đạt tay nghề bậc 3/7;

-Nhiệt luyện được các chi tiết kim loại;

-Đánh giá được chất lượng chi tiết để sửa chữa phục hồi;

 a15
4.NGÀNH ĐIỆN DÂN DỤNG

+Thời gian đào tạo: 2 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Lắp đặt được hệ thống điện trong xí nghiệp công nghiệp, điện gia đình.

-Quấn được động cơ điện, phát hiện và khắc phục được sự cố của máy điện. Có tay nghề bậc 3/7;

-Khắc phục được những sai hỏng của hệ thống điện, các thiết bị điện dân dụng…

 a18

CAO ĐẲNG NGHỀ

1.NGHỀ MAY THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm việc ở tất cả các vị trí trong dây chuyền may;

-Đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, chuyền trưởng;

-May mẫu kỹ thuật cho các sản phẩm từ đơn giản đến cao cấp;

-Thiết kế và cắt may các sản phẩm quần áo thời trang;

-Thực hiện các công việc chuẩn bị sản xuất cho mã hàng mới;

-Quản lý, kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm;

-Có tay nghề may bậc 4/6 với cao đẳng và 3/6 với trung cấp;

a19
2.NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Sửa chữa được các thiết bị may thông thường và điện tử như máy 1 kim,

2 kim, vắt sổ, thùa, đính, kansai…..

-Tổ chức quản lý thiết bị may và đánh giá hiệu quả thiết bị may trong doanh nghiệp;

-Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành cơ khí sửa chữa thiết bị may;

 a20
3.NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Thiết kế, lắp đặt và sửa chữa được toàn bộ hệ thống điện trong gia đình

và xí nghiệp phù hợp với đặc điểm sản xuất và nhu cầu sử dụng. Có tay

nghề điện bậc 4/7 ;

-Thiết kế, đấu và sửa chữa được các mạch đo lường với cao đẳng và

3/7 với trung cấp. điện, các mạch điện điều khiển động cơ, các mạch

điện bảo vệ, mạch điện của các máy công cụ cơ bản;

-Đấu nối và lắp đặt hoàn thiện các dạng tủ điện;

-Quấn mới và sửa chữa được các dạng máy điện;

-Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ, thiết kế hệ thống điện;

 a21
4.NGHỀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

+Thời gian đào tạo: 3 năm

+Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong chương trình này, người học làm được:

-Làm thành thạo các loại mẫu rập;

-Cắt may thành thạo các bộ sưu tập thời trang;

-Biết sử dụng một số phần mềm sáng tác mẫu;

 a22

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

I.Chương trình đào tạo chuyển giao Công nghệ sản xuất tinh gọn (Lean) – 3 tháng

II.Chương trình đào tạo Giám đốc nhà máy thành viên

1.Giám đốc Doanh nghiệp may (1 tháng, 3 tháng)

2.Giám đốc doanh nghiệp sợi (1 tháng, 3 tháng)

3.Giám đốc doanh nghiệp dệt (1 tháng, 3 tháng)

III. Chương trình đào tạo merchandiser

IV.Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng ngành may

V.Chương trình đào tạo tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất

1. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho tổ trưởng sản xuất (2 tuần)

2. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và kỹ năng kỹ thuật cho tổ trưởng sản xuất (1 tháng)

3. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý kỹ thuật, chất lượng, năng suất cho tổ trưởng sản xuất (3 tháng)

4. Chương trình đào tạo tổ trưởng sản xuất theo chuyên đề

4.1 Tính lương sản phẩm trong ngành may

4.2 Quản lý nguồn nhân lực trong dây chuyền may

4.3 Biện pháp tăng năng suất lao động trong dây chuyền may

4.4 Văn hoá doanh nghiệp

VI.Chương trình đào tạo thiết kế thời trang

1. Kỹ thuật viên Thiết kế thời trang (3 tháng, 6 tháng) Liên kết với Harrow College –Vương quốc Anh

2. Phương pháp thiết kế sản phẩm trên manơcanh

3. Phương pháp thiết kế sản phẩm cao cấp: áo dài, Veston, Mangtô

4. Thiết kế đồng phục học sinh, công sở

5. Thời trang quần âu, sơ mi nam

6. Thời trang nữ

7. Phương pháp sáng tác mẫu thời trang

8. Phương pháp thiết kế thời trang trên phần mềm 2D, 3D

9. Phương pháp làm mẫu rập cho các trang phục thời trang

VII.Các chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp may

1. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 4/6 (3 tháng)

2. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật cho đối tượng đã có tay nghề may bậc 3/6 (6 tháng)

3. Chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật theo chuyên đề

3.1 Giác sơ đồ

3.2 Thiết kế mẫu mỏng và nhảy cỡ

3.3 Viết tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

3.4 Thiết kế dây chuyền may và triển khai sản xuất trên dây chuyền may

3.5 May mẫu đối

3.6 Đào tạo nhân viên KCS

3.7 Thiết kế mẫu dưỡng và mẫu làm dấu

3.8 Phương pháp thiết kế mẫu công nghiệp

VIII. Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề hệ chính quy phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp

Đào tạo nghề may thời trang, sửa chữa thiết bị may theo phương thức 18 tháng học tại trường, 18 tháng thực tập tại doanh nghiệp.

IX. Chương trình đào tạo tin học ứng dụng

1. Giác sơ đồ trên máy tính

2. Thiết kế mẫu mỏng trên máy tính

3. Thiết kế thời trang trên máy tính

4. Chế thử sản phẩm trên máy tính

5. Kế toán máy

X.Các chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất may

1. Công nhân kỹ thuật may 3 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)

2. Công nhân kỹ thuật may 6 tháng (bàn giao đồng bộ nhân lực của một dây chuyền sản xuất may cho doanh nghiệp bao gồm tổ trưởng, tổ phó, KCS, đội ngũ công nhân…)

XI.Chương trình đào tạo tiếng anh chuyên ngành

1. Tiếng anh chuyên ngành may

2. Tiếng anh chuyên ngành sửa chữa thiết bị may

3. Tiếng anh chuyên ngành kinh tế

4. Tiếng Anh chuyên ngành thời trang

XII.Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may

1. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng (3 tháng)

2. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng, thùa đầu tròn đính cúc, di bọ (6 tháng)

3. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may theo chuyên đề:

3.1.Chương trình đào tạo sửa chữa máy đính bọ.

3.2.Chương trình đào tạo sửa chữa máy vắt sổ

3.3.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu bằng

3.4.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu tròn

3.5.Chương trình đào tạo vận hành, xử lý sự cố, lập trình đường may các máy 1 kim điện tử, 2 kim điện tử, thùa điện tử, thùa đầu tròn điện tử, đính bọ điện tử

3.6.Chương trình chế tạo cữ, gá.

XIII. Tổ chức thi nâng bậc thợ từ bậc 1 lên bậc 6 cho công nhân cắt, may, hoàn thiện